onsdag

24 majMed evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet.” (Jer 31:3)

Gud har alltid en positiv respons. När vi säger ”jag kan inte” säger han att jag förmår allt. ”Allt förmår jag genom Honom som ger mig kraft.” (Fil 4.13) När vi säger att det är omöjligt säger han ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. (Luk 18:27) Vi har så lätt att förringa oss själva och säga att vi ingenting duger till, men han lovar att ge oss visdom. ”Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om” (Jak 1.5) Mest av allt försäkrar han oss om att han älskar oss, särskilt de dagar när vi känner att ingen annan bryr sig om oss. Bibelordet stryker under att det inte handlar om en flyktig förälskelse, utan Guds kärlek är evig, utan slut.

BÖN
Herre, ibland glömmer jag bort den väldiga tillgång som jag har i dig. Påminn mig om att jag förmår allt i dig, att ingenting är omöjligt för dig och att du som älskar mig vill utrusta mig med all vishet som jag behöver för att klara av den här dagens utmaningar.

tisdag

23 maj”Tro inte att jag redan… har blivit fullkomlig... jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.” (Fil 3:12-14)

Vilken levnadsvisdom som finns i dessa verser: att glömma det som ligger bakom och hela tiden sträcka sig framåt mot det som Gud har i beredskap. I Levande Bibeln står det i vers 13 ”jag sätter in all min kraft på att glömma det som ligger bakom mig”.  Jag tror att Paulus visste hur lätt det är att fastna i det som varit. Han visste, att om vi skulle klara av att glömma det som ligger bakom, måste vi sätta in all vår kraft på just detta. Antingen vårt förflutna var gott eller ont hänger sig gårdagen ofta fast i våra sinnen. Det är detta som all förändring så smärtsam; inte vår förmåga att anpassa oss till det nya, men vår ovilja att släppa det som en gång var.  Gud kallar oss hela tiden till att växa i Honom. Att växa är att förändras, och att förändras innebär alltid att släppa det som var för något nytt.. En gång ska vi bli ”allt det som Kristus avsåg när han frälste mig”. Om vi tillåter växten – förändringarna -  i våra liv ska vi bli fullkomliga i Honom.

BÖN
Herre, förändring kan göra ont. Att släppa det som var gott gör ont. Att släppa det som var ont är svårt. Hjälp mig idag att sätta in all kraft på att glömma det som ligger bakom mig och förvänta en underbar framtid tillsammans med dig.

måndag

22 maj”Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg.” (Ps 37:3)

Guds botemedel för allt som stör vår frid heter förtröstan. Förtröstan botar stress. Förtröstan botar oro. Förtröstan botar vrede, ja till och med ångest. Om vi kan leva i förtröstan finns det inte plats för allt detta i våra liv, för de kan inte leva sida vid sida. Någon har sagt att vrede är något som riktar sig mot det som har hänt och är ett försök att kontrollera det förgångna, med oron riktar sig mot det som ska komma, och är ett försök att kontrollera framtiden. Förtröstan däremot vilar i nuet och är förvissad om att Gud kan hantera både min gårdag och min framtid. Förtröstan är lägger allt som varit och allt som skall komma i Guds händer. Bara där kan vi vara trygga. 

BÖN
Gud hjälp mig idag att fylla mitt sinne med förtröstan på dig, så att alla negativa känslor av oro och vrede, stress och ångest håller sig borta.