lördag

1 okt”När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.” (Heb 12:1-2)

Min mor blev över 90 år gammal. Hon var en riktig kämpe i Guds rike. Jag minns henne när hon samtalade med människor i nöd när jag var barn. Jag minns hennes glädje när någon kommit till tro och jag minns hennes förtvivlan när någon av dem som hon fört till Kristus avföll ifrån tron. 
När jag tog hand om hennes saker efter hennes död, hittade jag en devis, som hon hade klistrat fast lite här och var och hon hade skrivit upp den lilla devisen i sin telefonbok och sin almanacka. Så här stod det: Se med tacksamhet tillbaka – med mod framåt – med kärlek åt sidorna – med tro och hopp uppåt. Och det var verkligen så mor levde, ett meningsfullt liv i Herrens tjänst, där hon kunde se tillbaka på varje dag med tacksamhet. Ett liv där framtiden inte behöver skrämma, ens när hon vandrade i dödsskuggans dal. Ett liv där andra människors väl alltid stod i fokus och inte det egna jaget. Ett liv som kretsade kring en fast punkt, Jesus Kristus, som hon i tro satte allt sitt hopp till.
BÖN
Herre, tack för de människor som gått före oss och som vi fått som förebilder. Hjälp oss att se på deras liv och inspireras av dem till ett liv i helig tjänst för dig.

fredag

30 sep”Genom havet gick din väg, din stig gick genom stora vatten – du lämnade inga spår. Du ledde ditt folk som en hjord…” (Ps 77:20-21)

I engelska Levande Bibeln har dagens bibelord ordagrant översatts med: ”din väg gick som en stig genom vattnet – en stig som ingen visste fanns där”. Och visst är det väl så att Guds väg många gånger leder oss ut i det okända. Ofta leder han oss på vägar, som vi aldrig i vår vildaste fantasi hade kunnat föreställa oss. Ingen visste att det ens fanns en möjlighet att livet skulle kunna ta en sådan vändning. Men Gud var där och han ledde oss och vakade över oss.
En del människor vågar aldrig ”kasta loss”. De vill alltid ha en tamp kvar på land – för säkerhets skull. De simmar bildligt talat med ett ben i botten. På det viset får vi aldrig uppleva Guds övernaturliga ledning i våra liv. Lärjungarna däremot drabbades av Jesusorden Följ mig. De vågade ta hans ord på allvar och de lämnade allt i hans händer. Då fick de se och uppleva att Gud hade förberett stigar för dem, som ingen visste att de ens fanns där.

BÖN
Herre, hjälp mig att våga kasta loss från det liv där jag själv har allt under kontroll. Hjälp mig att våga följa dig också in i det okända. Tack för att du leder ditt folk som en hjord.

torsdag

29 sep”Se till att ni förnyas i ande och förstånd…” (Ef 4:23)

För några år sedan brukade vi anordna särskilda bibelhelger för församlingens olika ledare under rubriken ”Ladda ledaren”. Det är viktigt för ledare, som ständigt ger ut av Guds ord, att man får gå avsides och bara ta emot för egen del.
Jag har, som de allra flesta nuförtiden, en mobiltelefon. I min mobiltelefon, som också är en liten handdator, kan jag lagra och bära med mig all information som är viktig för mig. Där har jag Bibeln på olika språk, ordlistor, adresslistor, kalender mm. Den är väldigt praktisk att ha, men det uppstår ett problem när - jag säger inte om - jag glömmer att ladda den. Då ger den först ifrån sig en stilla påminnelse om att den behöver laddas. Den upprepar signalen igen efter en liten stund. Men om jag ignorerar dessa påminnelser för länge, så slutar det med att mobiltelefonen dör. All information raderas, och jag står där med en tom pryl i handen, som varken kan ringa eller hjälpa till med något annat nyttigt. 
I det andliga livet får vi också små påminnelser om att Gud vill att vi behöver laddning. Låt oss inte försumma dessa påminnelser utan verkligen se till att vi som ledare – dvs. förmedlare av Guds kraft, kan fungera optimalt.
BÖN
Jesus, hjälp mig att lyssna till varningssignalerna, när jag har fortsatt för länge, utan laddning för egen del. Tack för att du alltid finns nära mig för att fylla på med din kraft i mitt liv.