tisdag

28 mar”Herren, det är Anden, och där Herrens ande är där är frihet” (2 Kor 3:17)

Den helige Ande utgår från Fadern och visar vem Jesus är. Fadern sänder den helige Ande i Jesu namn. När jag tänker på den helige Ande handlar det först och främst om ”frihet”. Jag tänker på frihet från prestation och jag tänker på friheten att vara den jag egentligen är. Men jag tänker kanske framför allt på friheten att göra det Gud vill i denna världen, där vi är omgivna av och ofta kan känna oss kontrollerade av det onda, När den helige Ande är med vågar vi bryta igenom motståndet.
Jag tänker också på friheten från alla osunda band. Den helige Ande hjälper en människa att bryta varje band som vill hålla henne borta från gemenskapen med Gud. Han är ”Hjälparen”, den som ”påminner” oss om allt det som Jesus har sagt. (Joh 14:26) När frestelsen kommer är den helige Ande, som med mjuka band binder mig till Jesus. Den helige Ande bor i mig om jag är en kristen, och i mitt inre viskar han de varnande orden, som får mig att hålla fast vid Jesus.  
BÖN
Helige Ande tack att du bor i mig och låter mig få uppleva friheten från alla band utom bandet till Jesus Kristus, Guds son.

måndag

27 mar”När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: Detta är min älskade son, han är min utvalde.” (Matt 3:16)

Den tredje personen i den treenige Guden är den helige Ande. I Bibeln är duvan en symbol för den helige Ande. Duvan är budbäraren som i Gamla testamentet kommer till Noa med budet om att vattnet höll på att sjunka undan, och det var en duva som var det synliga uttrycket för den helige Ande vid Jesu dop. Vissa teologer ser ett samband mellan uttalandet i 1:a Mosebok där det står att Guds ande svävade över vattnet (1 Mos 1:2) och den helige Andens nyskapande verk i vår tid, när han med sin livgivande kraft åter ruvar över världen och vill omskapa människor till att bli nya skapelser i Kristus.
I min föreställning är en duva ”tung”, men ändå är den lättskrämd och flyger hastigt bort när den blir störd. Så är det också med den helige Ande. När Guds ande kommer över en grupp människor, är det som en mäktig tyngd faller över alla närvarande, men oförsiktiga rörelser eller okänsliga uttalanden kan lätt skrämma iväg honom. Det finns bara ett ord som kan beskriva tillvaron när den helige Ande faller. Det är ”ljuvlighet”!
BÖN
Helige Ande kom oss nära, Vi behöver dig. Kom med din ljuvlighet över mig idag och fyll mig med din frid.

söndag

26 mar”… allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. ” (Luk 18:31)

Jesus talade ofta om sig själv som ”Människosonen”. David Hedegård[1] skriver att den judiska andaktslitteraturen framställde människosonen som en himmelsk gestalt, som skulle komma i de yttersta dagarna för att hålla dom. Han var bärare av det högsta gudomliga namnet och han var med från begynnelsen. När Jesus talade om sig själv som Människosonen, gjorde han anspråk inte bara på att han var sann människa, utan också att han var gudomlig och hade gudomlig makt. Men Jesus talade också om Människosonens förnedring och att han kommit till världen för att bli förkastad och dödad. Genom att han utger sig själv i döden bereder han frälsning åt hela människosläktet.
Jesus är enda vägen till Fadern (Joh 12:45). För att få del av frälsningen i Jesus, måste jag övervinna min stolthet. Jag måste ödmjuka mig och bara ta emot. Men det finns inget överlägset hos Jesus som hotar mig när jag väl vågar komma. Han vill att jag ska komma och ta emot. Att just han är ”vägen” till fadern är inget mer än den ”ordning” som Gud har bestämt.
BÖN
Jesus tack att du som var sann människa och sann Gud, utgav dig själv i förnedring för att jag skulle kunna frälst.


[1] D. Hedegård Biblisk uppslagsbok