söndag

18 mar”Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig” (Ps 32:8)

När vi hade tonårsbarn hemma kunde vi ibland ha livliga diskussioner runt middagsbordet. Sällan var tonåringarna eniga med föräldrarnas åsikter om någonting. Förundrad, kunde jag sedan ibland oavsiktligt få höra mina egna argument eka i barnens samtal med sina kamrater, när samma tema behandlades där. De livliga diskussionerna hade hjälpt barnen att samla argument för en ståndpunkt.
Temat för andakterna under de senaste dagarna har varit att Gud är min far och jag är hans barn. Som barn har jag tillgång till Faderns undervisning. Även om jag inte förstår allt han vill lära mig, och även om jag protesterar ibland mot det han försöker lära mig, får jag genom gemenskapen med honom en fast grund att stå på.  Som ”far” önskar Gud leda mig rätt. Han önskar att jag ska förstå. Och han vakar över mig för jag är hans barn.
BÖN
Herre, tack för att du min far ständigt undervisar mig. Ge mig Fader ett läraktigt hjärta. Hjälp mig att lyssna till dina råd. Tack att din blick följer mig när det känns som att alla andra har glömt bort mig.

lördag

17 mar”Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar...” (Rom 8:16)

Barnaskapet ger vissa privilegier i relationen till far. En sak är att faderns kärlek är villkorslös. Att jag blivit född in i Guds familj betyder att jag tillsammans med alla andra Guds barn är älskad för den jag är, oavsett om jag presterar bra eller dåligt. Kärleken är inte grundad på prestationer utan på tillhörighet. Fadern säger till sina barn: ”Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig.”(Jer 31:3 LB) Faderns kärlek tar inte slut. Åtminstone inte från Faderns sida. En man som gett upphov till ett barn, kommer alltid att vara det barnets far. Visst kan barnet göra som i liknelsen om ”den förlorade sonen” (Luk 11:15 ff). Barnet kan gå bort från Gud och förslösa det goda som han gett. Men Fars kärlek upphör inte ändå, vilket framgår tydligt av liknelsen, som egentligen handlar mer om hurdan Fadern är än om sönerna som beskrivs där.
BÖN
Tack Gud för att din kärlek aldrig sviker. Tack för att du aldrig abdikerar från ditt faderskap.

fredag

16 mar”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt os när vi får heta Guds barn. Det är vi.” (1 Joh 3:1)

Igår fokuserade vi på att Gud är min far, och då är naturligtvis jag hans barn. Bibeln lär att jag har blivit född in i Guds familj ”Men åt dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda…inte av någon mans vilja utan av Gud” (Joh 1:12-13). Och Bibeln beskriver så fantastiskt att vi ”har blivit födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.” (1 Petr 1:23)
Alla människor kan få bli Guds barn. Man blir det genom att ta emot Jesus i sitt liv, och vi blir födda på nytt genom den sådd, som Guds levande och bestående ord – Bibeln utgör.
BÖN
Tack Gud för att jag får vara ditt barn och njuta av alla barnaskapets privilegier. Tack för den underbara möjligheten som du erbjuder alla människor, att få tillhöra din familj.