söndag

23 jul”När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar.” (Matt 9:10)

Att investera är att riskerar en summa pengar i ett projekt och tro att pengarna ska ge god avkastning i framtiden. Att tillbringa tid med andra kan också vara en investering.
I dagens bibelord ser vi Jesus tillsammans med en stor skara människor. Bara Jesus och lärjungarna var tretton personer – och så står det att där var många tullindrivare och syndare också. Jesus levde mitt ibland människorna. Han visste att den tid han tillbringade tillsammans med andra var en investering. Människorna blev påverkade av hans närvaro.
På samma sätt får vi investera tid i andra, äta tillsammans, samtala och umgås med andra. Och om vi i denna gemenskap också släpper in Jesus kommer vår investering att resultera i att människor blir påverkade av hans närvaro.

BÖN
Jesus, hjälp mig att förvalta min tid väl. Hjälp mig att investera tid i andra människor men påminn mig om att också ta med dig in i gemenskapen.

lördag

22 jul”Ty så säger Herren om de folk som plundrat er: Den som rör vid er, han rör vid min ögonsten.” (Sak 2:8)

Ibland kan man som kristen känna sig väldigt ensam och utlämnad. De allra flesta människor som lever runt oss i samhället är inte bekännande kristna. De delar inte våra värderingar och de har ingen eller endast liten förståelse för att vår kristna tro är viktigare än allt annat. Inte heller har de någon förståelse för att vi blir sårade precis som alla andra av nedsättande och försmädliga uttalanden. Dagens bibelord ger tröst till den som får utstå andras förakt på grund av sin kristna tro.
Dagens bibelord försäkrar oss om att Gud ser vad som händer och att han kommer att försvara oss. Ordet ögonsten definieras i Nationalencyklopedin som ”någon eller något som är föremål för viss persons varmaste uppskattning”. Och vi kan vara säkra på att om vi är hans ögonsten kommer han inte att lämna oss ensamma, utan han vill vara med och dela smärtan. Han vill ge oss glädje över att vi får dela hans lidanden och han kommer att försvara oss.   

                                            BÖN
Herre, tack att jag får räkna mig som din ögonsten idag – att jag får vara föremål för din varmaste uppskattning. Hjälp mig att lita på att du inte överger dem som bekänner sig till dig.

fredag

21 jul”En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse om den suger upp vattnet och skänker odlaren hans gröda.” (Heb. 6:7)

Under sommarmånaderna måste vi ibland vattna extra i trädgården, särskilt om det varit torrt länge. Nu hade regnet äntligen kommit och vi hade sluppit att vattna. Flera dagar hade det regnat. Ändå fick jag se att några buskar var alldeles förtorkade. När jag undersökte buskarna närmare upptäckte jag att jorden runt busken var knaskande torr. Trots att det hade regnat rikligt hade inte jorden kunnat suga upp vattnet. Den hade fått för lite vatten för länge och torkat och blivit alltför hård. När regnet kom hade den inte förmågan att ta emot.
Jesus använder liknelsen av olika jordmåner som bild på hur olika människor tar emot Ordet. En av de jordmåner han beskriver är där ”myllan var tunn”. I den jordmånen vissnade växten snabbt. Ibland kan vi stänga av Guds välsignelser under lång tid i våra liv. Vi läser kanske inte så mycket i Bibeln, och vi slutar gradvis att be och att umgås med andra kristna. Då finns det risk att vår jordmån blir så torr att vi inte kan ta emot ens när det ymniga regnet av välsignelser kommer över oss. Det är viktigt att vi tar vara på de små välsignelserna som Herren ständigt förser oss med, så att våra hjärtan är beredda att både ta emot välsignelserna och ge ifrån oss frukt.      

BÖN
Herre, hjälp mig att suga upp – ta vara på – de välsignelser som du ger idag och inte bara låta det goda som du gör rinna bort till ingen nytta. Bevara mitt hjärta från att bli så hårt att det inte längre förmår att ta emot dina gåvor.