fredag

9 dec”Var alltid glada…” (1 Tess 5:16)

John C Maxwell berättar i en av sina böcker om sin far, som alltid varit en fin förebild för honom. En av faders starka sidor var hans positiva attityd till allt som mötte honom. Vid ett tillfälle upptäckte Maxwell att fadern hade en hel hög med böcker om hur man får en positiv inställning till livet. Han frågade sin far om han, som nu var sjuttio år och alltid hade varit en så positiv människa, fortfarande läste sådana böcker. Fadern svarade: ’Min son, jag måste konstant arbeta med mitt tankeliv. Det är mitt ansvar att skaffa mig en positiv inställning och det är mitt ansvar att bevara den. En positiv attityd är inte något som man får automatiskt.’
Dagens bibelord uppmanar oss att alltid vara glada. Glädjen är det starkaste vapnet i den andliga kampen. Vem kan argumentera mot glädje? Man kan säga emot mitt vittnesbörd om Jesus och mena att jag har fel, men man kan inte säga emot min glädje, och säga att så där glad är du inte. Profeten Nehemja visste detta när han skrev: ”Den glädje Herren ger är er styrka” (Neh 8:10). Men att bevara glädjen är något som vi måste vaka över hela tiden, så att vi inte surnar med åren.
BÖN
Jesus, tack för att du vill hjälpa mig att ha en positiv inställning till de människor jag möter idag och de situationer som jag kommer att hamna i. Hjälp mig att bevara glädjen i dig oavsett vad som möter mig.

torsdag

8 dec”Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa. Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud.” (1 Pet 2:15-16)
Vi kan aldrig skydda oss helt från att andra människor talar illa om oss. Ibland kan vissheten om detta sker, tynga oss till marken och det är inte lätt att tvätta bort ett dåligt rykte. Men andra människor kan aldrig hindra oss från att göra det som är gott, och detta är det motmedel som Bibeln föreskriver. Gör gott, var fria − men använd inte friheten till att göra det onda, som t.ex. att försöka hämnas. Också Platon hade insikt om att enda botemedlet mot förtal är ett liv som proklamerar motsatsen till det som sägs. Han sa: ”När människor talar illa om dig. Lev så att ingen tror dem.” 
Om vi dagligen lever i lydnad för Guds ord och tjänar honom, kommer han att försvara oss och vaka över oss så att vi inte kommer till skada.
BÖN
Jesus, hjälp mig att välja det som är gott idag. Hjälp mig att leva min dag så att andra kan se att jag är din tjänare.

onsdag

7 dec”I min förtvivlan klagade jag för Herren, ropade jag till min Gud och han hörde min röst i sitt tempel, mitt rop nådde fram till hans öra.” (Sam 22:7))
Det var ganska sent på kvällen. Telefonen ringde och en okänd kvinna bad att få tala med mig. När jag kom till telefonen sa hon: ’Jag måste få tala med någon som är kristen’. Många år tidigare hade hon varit på någon kurs hos oss, jag vet inte vilken, och nu när hon hade kommit i stora svårigheter i livet, blev hon påmind om en av de ytterst få kristna som hon hade haft kontakt med i livet, och grep ett halmstrå genom att leta upp mitt telefonnummer.
Jag hade inga förutsättningar att kunna hjälpa henne med hennes problem, varken rent praktiskt eller på annat sätt, men jag hade en tydlig känsla av att hon visste det. Vad hon egentligen sökte var inte kontakten med mig, men med någon som kunde sätta henne i förbindelse med levande Gud. Hon visste intuitivt att bara en övernaturlig kraft skulle kunna lyfta henne ur hennes desperata situation. Jag gjorde det enda jag kunde, jag bad för henne i telefon, och hela den efterföljande kvällen och natten.
Jag vet inte hur det har gått för kvinnan, men jag blev påmind om alla de människor, som finns därute och som kanske inte känner någon kristen, som kan förmedla himmelsk tröst. Finns du och jag där för dessa människor?
BÖN
Jesus, tack för att du ser varje människa som idag kämpar med tunga bördor. Hjälp mig att vara beredd att vittna om dig och att förmedla en hälsning från dig, till dem jag möter i livet.