tisdag

22 augHerren har tänkt på oss och välsignar, han välsignar Israels släkt, han välsignar Arons släkt. Han välsignar dem som fruktar honom, både mäktiga och ringa.” (Ps 115:12-13)

Vi bara ser på varandra, och säger BONUS, - när Gud gör det där lilla extra, som han är en sådan specialist på. Som till exempel när vi fullständigt uttröttade efter många, långa arbetsdagar, äntligen skulle få lite semester. Vi skulle flyga långt, och beredde oss på att våra kroppar skulle stelna av att sitta stilla och inklämda under många timmar. När vi äntligen, efter en lång väntan får gå ombord på planet, möter den långe mannen bakom disken oss med ordet: Är det Rut och Peter? Förvånade över att han tilltalar oss med förnamn svarar vi ja. Då säger han glatt: Ni har blivit uppgraderade till Business Class. Vi bara ser på varandra, denna gång med tårar i ögonen, och säger BONUS! – eller rättare sagt – Guds välsignelse igen! – Nu blev vi behandlade som kungar, vi fick breda fåtöljer, personlig uppassning och mat och dryck på danskt porslin.
Gud vet alltid vad vi behöver. Ibland överraskar han oss på ett förunderligt sätt. Då bara vet vi att det är han. Han känner oss vid namn och vet i detalj hur han bäst kan visa sin personliga omsorg om oss.
BÖN
Tack Herre, för att du känner alla våra behov, och för att du har resurser att fylla dem i överflöd

måndag

21 aug”Nu har du hört allt och detta är summan: frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor.”(Pred 12:13)

Han var död nu. En, som stod henne mycket nära, hade gått bort vid bara 38 års ålder. Nu satt hon på stranden och såg vågorna rulla in – en efter en – för att lika regelbundet dra sig tillbaka ut i havet. Livets meningslöshet var så påtaglig. Han, som hade varit lika verklig och full av liv som solglittret där ute på djupt vatten, fanns inte mer. - ”Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Släkten följa släktens gång.” Psalmens ord genljöd i hennes inre och vågorna blev till tidevarv och släktled. Hennes små barn lekte i vattenbrynet, men hennes inre skrek av total tomhet och avsaknad av mening. Varför skulle han dö och hon och hennes familj få leva vidare? Smärtan ville dra henne mot marken – mot under marken…
Jag tror att alla som upplevt döden på nära håll, har haft liknande tankar. För Predikaren i Bibeln är livets tomhet och meningslöshet väl bekant. Hela Predikarens bok handlar om livets meningslöshet. Predikaren söker efter meningen inom alla de områden som livet erbjuder, pengar, njutning, mat och dryck, sex och karriär. Men slutsatsen är att livet är meningslöst – om inte Gud finns! Därför landar Predikarens bok i bibelordet för dagen: Frukta Gud och håll hans bud!

BÖN
Gud min far, Jesus min frälsare, Helige Ande min hjälpare – Du är Meningen. Av Dig, genom Dig och till Dig är jag. Led mig idag på din väg!

söndag

20 aug” ”När ni kommer till honom den levande stenen… då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge.” (1 Pet 2:5)

Jag läste följande i en gammal kristen bok från år 1900:
En utländsk ambassadör frågade konungen av Sparta hvarför han ej hade murar kring staden. ”Åh”, sade kungen, ”kom igen i morgon skall ni få se”. Nästa dags morgon stod en beväpnad armé om tio tusen man i ring omkring staden. ”Se där – hvarje man är en sten i denna lefvande mur!” sade kungen.
Gud bygger inga stenmonument. Han bygger inga stenmurar till skydd. Han använder människor i det andliga husbygge som han hållit på med, sedan Jesus blev lagd som den första grundstenen.
Av levande stenar som först slipats till
Gud nu förenar och bygga vill
Sitt heliga tempel med återsken
Av klippan Kristus där Gud tagit varje sten

BÖN
Jesus, jag vill vara med i ditt andliga husbygge. Forma mig så att jag passar in bland de andra stenarna och hjälp mig att villigt låta mig formas.