torsdag

25 aug”Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.” (1 Pet 3:9)

John C. Maxwell talar om att vi människor kan vara antingen som termometrar eller som termostat. En termometer läser av omgivningen och reagerar på den, medan en termostat läser av omgivningen och ser till att en förändring sker.
Många kristna är som termometrar i sitt kristna liv. De registrerar och mäter tillståndet i deras omgivning. De kan ofta analysera tillståndet i församlingen ganska exakt, om det är bra eller om det är dåligt. Men om deras analys visar för låg temperatur, lägger de inte två strån i kors, för att vara med och förändra till det bättre.
Termostatmänniskor däremot registrerar inte bara omvärlden, det är med och skapar och reglerar så att det sammanhang där de befinner sig blir som den ska vara. Jag tror att Gud vill att vi ska vara sådana människor.
BÖN
Herre, hjälp mig idag att göra vad jag kan för att vrida det som är fel rätt, att värma upp det som är för kallt, att skapa gemenskap där ensamhet råder och att föra in ditt ljus i mörkret.

onsdag

24 aug”Ty, även om det finns så kallade gudar, i himlen och på jorden – och det finns ju många gudar och många herrar – så har vi bara en Gud, fadern från vilket allt utgår och som är vårt mål, och bara en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är till och genom vilken vi är till.” (1 Kor 8:5-6)

Jag hörde en aftonandakt i radion, där någon, som kämpade med livets mening sa ungefär så här: Livets mening är den enda mening som jag inte kan ta ut satsdelarna i. Det var en klurig formulering, men jag tror att det faktiskt är en svår grammatik för många, att hitta fram till livets mening. Och jag tror att detta kan göra livet outhärdligt för många. 
Det kanske är så att en av Kristendomens främsta förtjänster är att den skapar en mening i tillvaron. Dagens bibelord fokuserar på denna kärnpunkt i kristen tro. Meningen med livet är att vi är skapade för att ha gemenskap med Gud. Missar vi detta finns det ingen tillfredställande förklaring till varför vi är till. Men om vi hittar vår plats i relation till levande Gud faller allt på plats.

BÖN
Jesus, tack för att jag får tro att du har skapat mig för att leva i gemenskap med dig. Tack för att mitt liv får ha sitt fokus i dig, och inte behöver cirkla bara omkring mig själv.

tisdag

23 aug”Om ni villigt lyder mig, skall ni få njuta det goda i landet” (Jes 1:19)

Igår talade vi om den bonus, det där lilla extra, som Gud ger åt dem som lyder honom. Ibland gör han det oväntat, som den gången vi blev uppgraderade till Business Class, på flyget. På samma oväntade sätt har Gud många gånger visat sin speciella omsorg om oss. Men Gud visar också sin omsorg, och ger det där lilla extra, i vardagens små händelser. Hur många gånger har jag inte bett Gud om en parkeringsplats, när jag, som vanligt alldeles för sent, kommit fram till min destination, bara för att finna att alla platser är upptagna.  Och hur många gånger har jag inte, till min stora förundran, upplevt att Gud hört min blixtbön och försett mig med det jag behöver. Ibland kan jag då också höra hans stilla förmaning: Var gärna ute i lite mer god tid nästa gång. Han visar omsorg, men han fostrar också.

BÖN
Jesus, tack för att jag alltid, får vända mig till dig och räkna med att du hjälper, antingen det är jag själv som har ställt till med situationen, eller om det är andra orsaker till mitt dilemma.