onsdag

23 maj”Tro inte att jag redan… har blivit fullkomlig... jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus.” (Fil 3:12-14)

Vilken levnadsvisdom som finns i dessa verser: att glömma det som ligger bakom och hela tiden sträcka sig framåt mot det som Gud har i beredskap. I Levande Bibeln står det i vers 13 ”jag sätter in all min kraft på att glömma det som ligger bakom mig”.  Jag tror att Paulus visste hur lätt det är att fastna i det som varit. Han visste, att om vi skulle klara av att glömma det som ligger bakom, måste vi sätta in all vår kraft på just detta. Antingen vårt förflutna var gott eller ont hänger sig gårdagen ofta fast i våra sinnen. Det är detta som all förändring så smärtsam; inte vår förmåga att anpassa oss till det nya, men vår ovilja att släppa det som en gång var.  Gud kallar oss hela tiden till att växa i Honom. Att växa är att förändras, och att förändras innebär alltid att släppa det som var för något nytt.. En gång ska vi bli ”allt det som Kristus avsåg när han frälste mig”. Om vi tillåter växten – förändringarna -  i våra liv ska vi bli fullkomliga i Honom.

BÖN
Herre, förändring kan göra ont. Att släppa det som var gott gör ont. Att släppa det som var ont är svårt. Hjälp mig idag att sätta in all kraft på att glömma det som ligger bakom mig och förvänta en underbar framtid tillsammans med dig.

tisdag

22 maj”Förtrösta på Herren och gör det goda, så får du bo i ditt land och leva trygg.” (Ps 37:3)

Guds botemedel för allt som stör vår frid heter förtröstan. Förtröstan botar stress. Förtröstan botar oro. Förtröstan botar vrede, ja till och med ångest. Om vi kan leva i förtröstan finns det inte plats för allt detta i våra liv, för de kan inte leva sida vid sida. Någon har sagt att vrede är något som riktar sig mot det som har hänt och är ett försök att kontrollera det förgångna, med oron riktar sig mot det som ska komma, och är ett försök att kontrollera framtiden. Förtröstan däremot vilar i nuet och är förvissad om att Gud kan hantera både min gårdag och min framtid. Förtröstan är lägger allt som varit och allt som skall komma i Guds händer. Bara där kan vi vara trygga. 

BÖN
Gud hjälp mig idag att fylla mitt sinne med förtröstan på dig, så att alla negativa känslor av oro och vrede, stress och ångest håller sig borta.

måndag

21 maj”Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. ” (2 Kor. 3:18)
  
Detta bibelord innehåller så mycket visdom. För det första bekräftar det vikten av att ”skåda Herrens härlighet”. Det gör vi när vi är tillsammans med Jesus i bön och lovsång och när vi utsätter oss för påverkan av Hans eget ord. För det andra visar detta bibelord vad som händer när vi följer denna uppmaning. Då ”förvandlas vi”. Notera att verbet står i passiv form. Det står inte att vi förvandlar oss, men att vi förvandlas. Någonting händer med oss som vi inte kan åstadkomma själva. Och för det tredje så beskriver ordet också vad vi förvandlas till. Vi förvandlas i riktning mot att bli alltmer lika Jesus själv.
I 1 Korintierbrevet talar Paulus om att det ska komma en tid, då det som vi inte riktigt förstår nu, ska bli fullständigt tydligt för oss. Han säger: ”Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte” (1 Kor 13:12). Ditt och mitt ansvar här och nu, är att skåda Herrens härlighet. När vi gör det, tar Gud ansvar för att förvandla oss till att bli mer och mer Kristuslika. Och en dag ska vi bli fullständigt lika honom står det i 1 Johannesbrev, för då ska vi få se honom sådan han är. (1 Joh 3:2)

BÖN
Hjälp mig idag att avsätta tid för att ”skåda” din härlighet i bön och lovsång, så att jag mer och mer förvandlas till din likhet.