söndag

24 sep”Sju gånger kan den rättfärdige falla och resa sig igen, men de onda stupar för olyckan”
(Ords 24:16)
Dagens bibelord drar upp en skarp gräns mellan den rättfärdige och de onda. Det handlar inte om att den rättfärdige aldrig gör fel och att den onde alltid gör fel. Nej, Bibelns budskap tycks ta med i beräkningen, att såväl den rättfärdige, som den onde faller, begår misstag och gör fel. 
Det kommer aldrig att gå… jag kommer att falla igen - Det är lätt att tänka så för den som känner sin egen svaghet. Men dagens bibelord visar att skillnaden mellan den rättfärdige och den onde är, att den rättfärdige reser sig igen, när han eller hon har gjort fel, medan den onde låter olyckan förgöra sig.
Vi får bemöta ”Det kommer aldrig att gå, jag kommer att falla igen- tankarna” med orden Än sen då? Som kristen får vi leva av Herrens nåd. Vårt ansvar inför honom är, att i hans kraft resa oss och gå vidare. Det är inte vår karaktärsstyrka som frälser oss utan Guds nåd. 
 
BÖN
Jesus, hjälp mig idag att leva i nåden. Bevara mig från fall, men om jag faller, ge mig modet att söka din nåd, och resa mig igen i din kraft.

lördag

23 sepLycklig den som litar fast på Herren och inte vänder sig till de trotsiga och dem som avfaller till lögnens makter. Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna.” (Ps 4o:5-6)
Min svärmor var en gudfruktig kvinna, som fick leva ett långt liv. Sina sista år bodde hon på ett servicehem, där hon i gemenskapen med andra människor, fick vara ett vittne om Guds kärlek och nåd.
Hon var över 90 år när hon en dag mötte en jämnårig kvinna, som var mycket ledsen. De gamla kvinnorna samtalade, och stod båda och stödde sig på sina rullatorer. Svärmor försökte trösta och sa: Jamen jag ska be för dig att allt blir bra. Då snäste den andra kvinnan av henne med ett argt: ”Ja, ser du, det där kan jag inte tro på”. Då svarade svärmor med bekymrad röst och med betoning på stackars: ”Nej men stackars dig som inte kan tro”.
Svärmor hade rätt, det är synd om människor, som inte har tillgång till den fasta punkt i tillvaron som tron utgör, och vi som tror bör göra allt som står i vår makt, oavsett hur gamla vi är, för att berätta för andra om vad Jesus kan göra i en människas liv.

BÖN

Tack för att jag idag får sätta min lit till att Du har stora planer för Ditt folk. Hjälp mig att vittna för någon idag om Din makt.